Om vårdgruppen Skåningegård meny

Styrelse

Ingrid Almgren, ledamot

Mikael Yding, ägare

Lina Fransson, VD

Dick Söderlund, ordförande

SKÅNINGEGÅRD OMSORG AB

Dänningelanda
355 93 Växjö

Telefon 0470-77 61 00
Telefax 0470-77 60 60
info@skaningegard.se