Skåningegård Omsorg meny

om oss på Skåningegård

Skåningegård har gamla anor, omsorgsverksamhet har bedrivits här i enskild regi sedan 1911.

Namnet skåningegård syftar inte på länet Skåne utan härrör får personen som redan på 1500-talet bode på denna plats, Anders Skåning.

Skåningegård Omsorg AB är moderbolag i en mindre enskild vårdgrupp som också innehåller Solrosen Serviceboende och Solrosen Hemtjänst i Visby samt Gotlands Vård på södra Gotland.

Verksamheten på Skåningegård i Dänningeglanda består av ett serviceboende med 14 platser ett gruppboende med 6 platser och en dagligverksamhet. Till hösen 2019, 1 september kommer även vårt nya gruppboende i Dänningelanda vara klart för inflyttning.

Är du intresserad av vår verksamhet, du kanske har frågor kring vårt kommande boende både som placerare eller kommande personal ta då gärna kontakt med vår verksamhetschef Beatrix Russek
0470-776108 eller beatrix.russek@skaningegard.se

Klicka på bilden för att hämta vår informationsfolder om skåningegård