Om vårdgruppen Skåningegård meny

Kontakt


Lina Fransson

VD

Tel: 0470-77 61 09

Skicka mail

Klara Milton

Verksamhetschef Gotlands Vård

Tel: 0498-49 71 00

Skicka mail

Anna-Carin Ivarsson

Leg sjuksköterska, biträdande verksamhetschef Skåningegård

Tel: 0470-52 99 50

Skicka mail

Irene Nilsson

Samordnare

Kontorstid vardagar

Mobil: 0726-446732

Skicka mail

Jennie Hasselros

Kommunikatör

Tel: 0470-52 99 55

Skicka mail

Sofia Hellgren

Verksamhetschef, Solrosen hemtjänst

Tel: 0498-28 49 00

Skicka mail

Jeanette Sjögren 

Ekonomichef 

Tel: 0470- 77 61 07

Skicka mail

Petra Gustafsson 

Administrativ assistent 

Tel: 0470-77 61 00

Skicka mail

Kontakta oss

 

 

Mikael Yding 
Ägare
mikael.yding@skaningegard.se

 

 
Lina Fransson
VD
lina.fransson @skaningegard.se

 

Jeanette Sjögren 
Ekonomichef 
jeanette.sjogren@skaningegard.se

 

Petra Gustafsson 
Administrativ assistent 
petra.gustafsson@skaningegard.se

 

Beatrix Russek
Verksamhetschef
Skåningegård Omsorg 
beatrix.russek@skaningegard.se

 

 

 

 

 

 

Klara Milton 
Verksamhetschef
Gotlands Vård Psykiatri 
klara.milton@gotlandsvard.se

 

Annika Kellqvist 
Verksamhetschef 
Solrosen Serviceboende 
info@solrosengotland.se

 

 

 

 

 

 

 
Samordnare 
Solrosen Hemtjänst 
info@solrosenhemtjanst.se

 

 

 

 

 

 

VÅRDGRUPPEN SKÅNINGEGÅRD

Dänningelanda
355 93 Växjö

Telefon 0470-77 61 00
Telefax 0470-77 60 60
info@skaningegard.se