Om vårdgruppen Skåningegård meny

Koncernfakta

Skåningegård Omsorg AB är moderföretaget i vårdgruppen Skåningegård. Till Skåningegård hör bolagen Gotlands Vård AB samt Gotlands Serviceboende AB

Skåningegård Omsorg AB
Verksamhetschef: Beatrix Russek.
Antal platser: 14 i serviceboendet, 6 platser i gruppboendet, 25 platser i Daglig Verksamhet.

Gotlands Vård AB
Verksamhetschef: Klara Milton
Antal platser: 13 platser på Karslhäll i Burgsvik, 12 platser i Havdhem.

Gotlands Serviceboende AB
Verksamhetschef: Annika Kellqvist. bitr. verksamhetschef Sofia Hellgren.
Antal platser: 24 platser i serviceboendet. Cirka 50  kunder i hemtjänsten.

Ekonomiska nyckeltal: se Alla Bolag.se

 

SKÅNINGEGÅRD OMSORG AB

Dänningelanda
355 93 Växjö

Telefon 0470-77 61 00
Telefax 0470-77 60 60
info@skaningegard.se