Om vårdgruppen Skåningegård meny

Koncernfakta

Skåningegård  AB är moderföretaget i vårdgruppen Skåningegård. Till Skåningegård hör bolagen Skåningegård Omsorg AB, Gotlands Vård AB samt Gotlands Serviceboende AB. Yding Holding AB äger i sin tur Skåningegård AB.

Skåningegård Omsorg AB
Verksamhetschef: Cecilia Rosengren
Antal platser: 14 i serviceboende, 12 platser i gruppbostäder, 25 platser i Daglig 

Gotlands Vård AB
Verksamhetschef: Klara Milton
Antal platser: 13 platser särskilt boende i Burgsvik, 12 platser särskilt boende i Havdhem.

Gotlands Serviceboende AB
Verksamhetschef: Sofia hellgren
Antal platser: 24 platser i serviceboendet.

Verksamhetschef: Sofia Hellgren
Antal platser: Cirka 50 kunder i hemtjänsten.

Ekonomiska nyckeltal: se Alla Bolag.se

 

SKÅNINGEGÅRD OMSORG AB

Dänningelanda
355 93 Växjö

Telefon 0470-77 61 00
Telefax 0470-77 60 60
info@skaningegard.se