Gotlands Vård meny

Vad innebär det att jobba hos oss 

Vi har fyra värdeord som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.
Boendefokus - Respekt- Engagemang - Ansvar

Vi bedriver två boenden med särskild service för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL. Arbetet hos oss handlar mycket om att motivera och stötta den enskilde i sin vardag. Som personal arbetar du utifrån den enskildes behov, önskemål och förmåga.  När vi arbetar har vi alltid individens bästa i fokus. Vi strävar efter att all vår personal ska arbeta utifrån ett  lågaffektivt bemötande och det är viktigt att du som personal är lyhörd för individens behov och hjälper till att skapa trygghet.