Gotlands Vård meny

Kontakt


Lina Fransson

VD

Tel: 0470-77 61 09

Skicka mail

Klara Milton

Verksamhetschef

Tel: 0498-49 71 00

Skicka mail

Jennie Hasselros

Kommunikatör

Tel: 0470- 52 99 55

Skicka mail

KONTAKT

Besöksadresser:

Karlshäll, Burgsvik
Hoburgsvägen 41 A, 623 35 BURGSVIK
Telefon: 0498-48 15 46
Mail: karlshall@gotlandsvard.se

Havdhems Serviceboende
Stora Vägen 30–32, 623 41 HAVDHEM
Telefon: 0498-48 15 39
Mail: havdhem@gotlandsvard.se

Adress administration:
Gotlands Vård AB
Box 3236, 350 53 Växjö
Telefon: 0470-77 61 00 vx
info@gotlandsvard.se