Skåningegård Omsorg meny

Daglig verksamhet

Skåningegård Omsorg är en verksamhet inom LSS. På den dagliga verksamheten kan man delta om man bor på Skåningegård eller om man bor någon annanstans men skulle vilja ha sin dagliga verksamhet här. I vårt bemötande uppmuntrar vi alla omsorgstagare till självständighet och till aktivt deltagande. Detta görs i en trivsam miljö med rätt insatser och kompetent stöd. Med respekt för självbestämmande och integritet blir den enskilda individen bemött utifrån en nivå anpassad efter varje individ, Vår dagliga verksamhet innefattar fyra delar, alla präglade av närheten till naturen


Intresserad av att veta mer om vår dagliga verksamhet? 
 

I denna byggnad har vi daglig sysselsättning för våra boende.

Kontakta oss

Skåningegård Omsorg AB,
Dänningelanda, 
355 93 VÄXJÖ

Daglig verksamhet
Telefon 0470-77 61 47
E-post dagcenter@skaningegard.se